Hit Me Productions is opgericht op 17 april 2014 om sterker te staan in het werkveld. Oprichters Hedi Legerstee en Diana Roos zagen dat samenwerken en een stichting in beheer hebben meer kansen mogelijk maakten om makers met zelfstandige ideeën te kunnen ondersteunen. Door aanvragen via deze stichting te laten verlopen voor ideeën die ons persoonlijk aanspreken hebben we meer regie gekregen over waar wij graag aan meewerken.

Daarnaast werken Hedi en Diana zelfstandig aan projecten op het gebied van productie, zakelijk en/ of creatief. In principe gaat de interesse naar alle mogelijke disciplines, maar veel projecten die op ons pad komen zijn in het theater- en dansveld. Het is inspirerend om te werken met enthousiaste ondernemende (jonge) makers/kunstenaars en ze te adviseren hoe ze zaken kunnen aanpakken. Ze op weg helpen om hun dromen en plannen om te zetten in praktisch uitvoerbare projecten.

Het bestuur van Stichting Hit Me Productions bestaat uit:

Mooike de Moor (voorzitter), Dewi Viergever (secretaris) en Daniëlle Zebeda (penningmeester).
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.


Statuten:

Het publiek kennis laten nemen van onderbelichte verhalen uit de maatschappij en/
of deel te laten nemen in het bieden van hulp aan hulpbehoevende partijen door
onder andere het organiseren van evenementen, optredens, lezingen, conferenties en
andere activiteiten alsmede het produceren van documentaires over maatschappelijk
verantwoorde onderwerpen.

SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst
SBI-code: 59111 – Productie van films (geen televisiefilms)
SBI-code: 93299 – Overige recreatie
SBI-code: 70221 – Organisatie-adviesbureaus

Jaarverslag
2018

Jaarplan
2020