De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • Het ondersteunen van makers met een eigen concept;
  • Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn;
  • Het coproduceren van (educatie-) projecten;
  • Het produceren van (educatie-) projecten op basis van eigen concepten;
  • Het ontwikkelen van curriculum voor kunst- en cultuureducatie;

Het bestuur van Stichting Hit Me Productions bestaat uit:

Mooike de Moor (voorzitter), Jo Gruncell (secretaris) en Daniëlle Zebeda (penningmeester).
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

Oprichtingsdatum:         18 april 2014


Statuten:

Het publiek kennis laten nemen van onderbelichte verhalen uit de maatschappij en/
of deel te laten nemen in het bieden van hulp aan hulpbehoevende partijen door
onder andere het organiseren van evenementen, optredens, lezingen, conferenties en
andere activiteiten alsmede het produceren van documentaires over maatschappelijk
verantwoorde onderwerpen.

SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging
SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst
SBI-code: 59111 – Productie van films (geen televisiefilms)
SBI-code: 93299 – Overige recreatie
SBI-code: 70221 – Organisatie-adviesbureaus

Jaarverslag
2018

Jaarplan
2020